Exportné balenie

Používané obalové materiály

Pri exportnom balení sa kombinuje rada materiálov, pričom každý pomáha chrániť prepravovaný produkt pred určitými negatívnymi vplyvmi. Vhodnou kombináciou týchto materiálov je potom zaistená maximálna ochrana výrobku počas prepravy a skladovania.

Drevené obaly

Drevená plne opláštená debna vyrobená z drevených hobľovaných dosiek, preglejky alebo drevoštiepkových OSB dosiek. Tento druh debien sa používa pre balenie bežného strojného zariadenia, strojných súčastí, zariadení citlivých na mechanické poškodenie, ohrozené krádežou alebo stratou. Hmotnosť prepravovaného tovaru v debne môže byť až niekoľko desiatok ton.

Debny špárové sú jednoduchšou a lacnejšou variantou plne opláštenej debny. Používajú sa pre menej náročné prepravy alebo pre prepravu výrobkov, ktorým stačí menšia ochrana.

Drevené prepravné prípravky (palety, podlahy, podklady, sedlové kolísky, „sane“, kozy a pod.) sú používané pre prepravu objemných zásielok, ktoré nie sú balené do debien. Slúžia hlavne k zabezpečeniu prepravnej polohy a fixácii výrobku ku kontajneru, palete, lodi a pod. a pre vytvorenie manipulačnej jednotky zo zásielky.

Drevené palety sú jedným z najlacnejších obalov, ktorý umožňuje vytvoriť z výrobku manipulačnú jednotku. Sú nenahraditeľné pre prepravu rozmerných výrobkov, pre ktoré sú debny nevhodné (z hľadiska nárastu prepravných rozmerov). Výborná aplikácia paliet a podláh je i v spojení s teplom zmraštiteľnými fóliami napr. MilCorr®.

Leták DREVENÉ OBALY k stiahnutiu.

Kovové rámy a hrany

Kovové rámy slúžia k upevneniu či ukotveniu veľmi ťažkých predmetov, pokiaľ je drevený rám nedostačujúci. Kovové hrany sa používajú v kombinácii s drevenými obalmi v prípadoch, kedy je potreba spevniť hranu a umožniť tak bezpečné použitie manipulačnej techniky (napr. reťaze žeriavu).

Fólie

Fólií používaných v rámci exportného balenia je celá rada. Počnúc obyčajnými polyetylénovými fóliami, cez bublinkové fólie, fólie s aditívami (napr. VpCI® inhibítory korózie), až po špeciálne teplom zmraštiteľné fóliebariérové fólie.

VpCI® fólie predstavujú univerzálnu a z hľadiska aplikácie nenáročnú dlhodobú antikoróznu ochranu balených predmetov. Používajú sa zároveň ako ochrana pred prenikaním vlhkosti a prachu do debien a k baleným predmetom. VpCI fólie môžu mať podobu klasických (PE), teplom zmraštiteľných alebo bublinkových fólií. Tieto fólie navyše chránia produkt proti poškriabaniu.

Špeciálne fólie MilCorr® sú vhodné pre prepravu a dlhodobé skladovanie a môžu nahradiť aj transportné debny. Ide o pevné, teplom zmraštiteľné fólie s inhibítormi korózie VpCI®, ktoré pevne obopnú balený produkt. Fólie MilCorr® získali prestížne ocenenie Obal roku 2014.

Leták MILCORR k stiahnutiu.

Bariérové fólie sa v kombinácii s vysúšadlami používajú ako nepriedušný obal zabraňujúci negatívnemu pôsobeniu vonkajších vplyvov prostredia na výrobok.

Viazacie pásky

Viazacie a páskovacie systémy fixujú výrobky v obale alebo aj mimo obal proti vzájomnému posunu počas manipulácie a prepravy. Môžu byť používané i ako kotviace prvky k prepravným plošinám a dopravným prostriedkom.

Konzervanty a vysúšadlá

Konzervačné prostriedky VpCI® slúžia k dlhodobej ochrane povrchu alebo k ochrane povrchov pri extrémnych prepravných podmienkach. V nich obsiahnuté inhibítory korózie sa postupne uvoľňujú, migrujú vo vnútri obalu a chránia povrch i v miestach prípadného drobného poškodenia konzervačného náteru.

Vysúšadlá sa používajú všade tam, kde je žiaduce znížiť vlhkosť vo vnútri obalu. Dávkovanie vysúšadiel je presne dimenzované podľa objemu daného produktu. Najefektívnejšie použitie je v kombinácii s bariérovými fóliami, ktoré majú veľmi nízke hodnoty paropriepustnosti.

Ďalšie obaly

Medzi ďalšie obalové materiály používané v rámci exportného balenia patrí penový polyetylén, ktorým sa obaľujú rôzne ostrejšie a vyčnievajúce prvky balených predmetov, čím sa zamedzí ich poškodeniu a pretrhnutiu ochrannej fólie.

Veľa sa používajú tiež rôzne lepiace pásky, stretch fólie, lamely NOLCO-FLEX, papier atď.

 

Pozrite si KOMPLETNÚ PONUKU OBALOVÝCH MATERIÁLOV.

 

  • Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • tel.: +421 327 719 210
  • e-mail: info.sk@tart.eu

Copyright © 2015 TART, všetky práva vyhradené  |  Zásady používania cookies  |  Nastavenie cookies  |  Zásady ochrany osobných údajov

Kurzor.net