Exportné balenie

EXPORTNÉ BALENIE

Dlhoročné skúsenosti v oblasti baliacich materiálov a obalových riešení umožňujú spoločnosti TART ponúknuť zákazníkovi komplexnú službu i v tak náročnej oblasti, akou je exportné a zámorské balenie.

Vďaka flexibilnému projektovému riadeniu a individuálnemu prístupu k požiadavkám zákazníkov sme schopný komplexne riešiť problematiku balenia a následnú prepravu aj v tých najnáročnejších podmienkach. Nami navrhnuté a vyrobené obaly chránia produkt proti nepriaznivým vplyvom, ako sú nárazy, neopatrná manipulácia, klimatické podmienky, korózia, prach a pod., a to nielen počas prepravy, ale aj pri dlhodobejšom skladovaní.

Exportné balenie TART

Katalóg DIVÍZIA EXPORTNÉHO BALENIA k stiahnutiu.

Proces tvorby exportného balenia

Vzhľadom k tomu, že takmer každý projekt je unikátny, je nevyhnutné pristupovať ku každej zákazke individuálne. V procese exportného balenia musia byť zohľadnené všetky špecifiká baleného produktu, spôsob manipulácie a dopravy, cieľová destinácia, legislatívne požiadavky a ďalšie konkrétne požiadavky zákazníka. Vzhľadom k vysokej hodnote balených produktov a celkovej náročnosti exportného balenia sa celý proces skladá z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov:

  1. Počiatočná analýza, počas ktorej sú zaznamenané a analyzované všetky požiadavky zákazníka, zistené podstatné parametre prepravovaného produktu (rozmer, hmotnosť, citlivosť na manipuláciu a na vplyvy okolitého prostredia atď.) a zohľadnené prípadné riziká. Do analýzy je tiež potrebné zahrnúť informácie o prepravnom reťazci, dĺžke a spôsobe skladovania v cieľovej destinácii, prípadnom viacnásobnom použití obalu a pod.Balenie
  2. Na základe údajov z počiatočnej analýzy je vypracovaný projekt, ktorý zahrňuje presný návrh obalu a popis procesu balenia a prepravy.
  3. Podľa vypracovaného projektu sú vyrobené jednotlivé súčasti obalu väčšinou z rôznych obalových materiálov.
  4. Presne podľa vypracovaného postupu je potom produkt profesionálne zabalený tak, aby bol chránený proti všetkým negatívnym vplyvom okolia a mechanickému poškodeniu počas prepravy a skladovania.
  5. Zabalený produkt je naložený a transportovaný na miesto určenia. Tento krok je realizovaný v spolupráci s preverenými logistickými partnermi.
  6. Samozrejmosťou sú poskytované záruky a garancie.

 

Celý proces prebieha v súlade s normami a predpismi platnými pre balenie a prepravu (ČSN, HPE, IATA, ISPM 15 atď.)

Spoločnosť TART je schopná zaistiť kompletne celý proces exportného / zámorského balenia alebo iba vybrané kroky.

 

 

 

  • Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • tel.: +421 327 719 210
  • e-mail: info.sk@tart.eu

Copyright © 2015 TART, všetky práva vyhradené  |  Zásady používania cookies  |  Nastavenie cookies  |  Zásady ochrany osobných údajov

Kurzor.net